Llicència de Navegació (antic “titulín”)

En només 6 HORES, SENSE examen oficial i NO caduca!!!

Per portar barcos de fins a 6 metres, SENSE límit de potència de motor i motos acuàtiques fins a 2 MILLES d’un port, de DIA.

Fem grups de 4 ALUMNES

En caso de ya tener el TITULÍN, simplement fent les 4 hores de práctica us podem certificar!

Llicència de Navegació: el que abans era el ‘titulín’

Amb aquest títol podreu portar motos nàuticas de classe C (fins a 55 CV) i embarcacions d’esbarjo de fins a 6 metres d’eslora i una potència de motor adecuada a les mateixa segons el fabricant. Navegacions diurnes fins a 2 milles nàuticas en qualsevol direcció d’un port, marina o reser.

Desenvolupament del curs:

Hores de teoria: 2h

Hores de pràctica: 4h

El preu inclou:

Classes teòriques

Pràctiques de navegació

Material didàctic

Despeses de gestió

Preu: 230€

Pels que ja tenen el titulín, només cal fer 4 hores de pràctica per aconseguir la llicència!

Preu: 175€