Entrenament & Sea Watching

ENTRENAMENT

Anem amb vaixell fins un lloc on es pot trobar la profunditat que pretens arribar. Posem tot l’equip de seguretat aixi com boies de superficie amb cap de descens.

Preu: 50€ (20% a partir de 2 apneístes)

SEA WATCHING

Es tracta d’explorar en apnea els fons marins de la costa del Parque Natural del Montgrí, a una profunditat confortable. Vas acompanyat d’un altre apneísta guía del Parque Natural.

Preu:  35€